VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA, İL SU KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Mersin’in su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin tespitleri yaparak, gerekli çalışmaları takip etmek maksadıyla teşekkül ettirilmiş olan İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin su kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilerek, geleceğe yönelik stratejiler ve planlamalar ele alındı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan; “Su, dünya için de ülkemiz için de en önemli doğal kaynaklardan birisidir. İnsan yaşamı, bütün canlıların yaşamı için elzem olan, hayati önemi giderek daha da artan kıymetli bir nimettir. Özellikle tatlı su kaynaklarının, küresel ısınmayla birlikte dünyada giderek azaldığı da göz önünde bulundurulursa, su yönetimi her geçen gün çok daha fazla önem arz etmektedir. İl Su Kurulu toplantılarımız vesilesiyle su konusunu bütün boyutlarıyla ele alınmaktayız.”

“Giderek azalan bu kaynakların en etkin şekilde tasarruf edilmesi ve en verimli şekilde kullanılmasıyla ilgili öncelikle kamu kurumları başta olmak üzere bütün kurum, kuruluşların ve hepimizin hassasiyetle üzerinde durmamız ve bu su yönetimi konusundaki hassasiyete ortak olmamız, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları da harfiyen yerine getirmemiz gerekmektedir.”

“Bugün bu toplantımızdaki ana başlıkları daha öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığımız ile iletişim halinde belirlemiş durumdayız. Örneğin; havza ölçekli yönetim planları, ulusal ve il su verimliliği planları, su verimliliği çalışmaları, içme kullanma suyu havzası koruma planlarının İl bazında uygulama durumu, İçme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığıyla ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler, İl sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve bununla ilgili gerçekleşmeler konusunda yürütülen çalışmalar, yer altı ve yer üstü su kullanımları, su çekimleri, su transferleri, yer altı ve yer üstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, tarımsal sulamada modern sulama sistemlerinde kaydedilen gelişmeler, tarımsal faaliyetler kaynaklı su kirliliğinin önlenmesiyle ilgili iyi tarım uygulamaları ve benzeri bu alanda kaydedilen gelişmeler gibi birçok başlığımız var. Bu başlıklardan da anlaşılacağı gibi, konunun hem altyapı hizmetleriyle ilgili boyutu var hem de kullanımıyla ilgili boyutu var. Bu çalışmaların yapılmasındaki temel amaç; suyun etkin tasarrufunu, yerinde ve olması gereken miktarda kullanılmasını sağlamaktır.” 

“Su, Sağlık Kaynağıdır.” 

“Suyun canlıların hayatını idame ettirmeleri için ziyadesiyle gerekli olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan konuşmasının devamında; “Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda çalışmaları var. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; dünyada her yıl yaklaşık 829 bin kişinin güvenli olmayan su, temizlik ve el hijyeni nedeniyle ishalden hayatını kaybettiği kayda geçmiştir. Bu çok büyük bir rakamdır.”

“Birleşmiş Milletler’in kalkınma raporuna göre 2020’de dünya nüfusunun %74’ü güvenli içme suyuna ulaşırken, kalan %26’lık kısmı maalesef ulaşamıyor. Bu da kritik bir oran ve kritik bir rakamdır. Birleşmiş Milletlerin Çocuklara Yardım Fonu olan UNICEF’in Şubat ayında yayınladığı bir makaleye göre de; 844 milyon insan temiz içme suyuna ve 2,3 milyar insan tuvalet ve temel temizlik tesislerine erişimi konusunda zorluk yaşıyor veya ulaşamıyor.”  

“Ülke olarak ve ülkemizde de tarımsal faaliyetlerin ve nüfus yoğunluğunun her geçen gün artan bir İl olarak Mersin İlimizde ve Çukurova havzamızda su kaynaklarının etkin kullanımıyla ilgili yerine getirilen ve planlanan çalışmalara ilişkin de değerlendirmeler yapacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz mevcut  su kaynaklarını barajlar ve göletler şeklinde topluyor, depoluyor. Bunların bir kısmı birden çok amaçla tesis ediliyor. Örneğin Pamukluk Barajı gibi hem içme suyu kaynağı hem sulama suyu kaynağı, hem de elektrik enerjisi üretimi kaynağı ki geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile oranın açılışını gerçekleştirmiştik. Bir yandan içme suyu ve sulama suyu kanal inşaatları da hızlı bir şekilde devam ediyor.” 

“Değirmençay ve Sorgun Barajı gibi çok amaçlı barajlarımızın da kısmen tamamlanan ve kısmen de devam eden bölümleri bulunmaktadır. Bir yandan su havzalarında suların biriktirilmesi ve kullanımıyla ilgili yeni çalışmalar yaparken bir yandan da özellikle de belediye hizmet alanlarında mevcut şebekelerin kontrol edilmesi, buralarda varsa kayıp- kaçağın önlenmesine yönelik tamir, bakım gibi çalışmaların yapılması da önem arz ediyor. Bir önceki toplantıdan bu toplantıya kadar geçen süre içerisinde takip içerisinde olduğumuz hususlardan birisi de şüphesiz budur.” ifadelerini kullandı. 

“Bununla birlikte okullarımızda su tüketimi ve kullanımıyla ilgili hem suyun temizlikte kullanımının özendirilmesi ama bununla birlikte tasarruflu kullanılması ile ilgili de bilinçlendirici çalışmalarımız devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Bütün vatandaşlarımızın bireysel olarak da suyu ihtiyaç olduğu nispette ve ihtiyaç olduğu kadar kullanması, israf etmemesi gerçekten önemlidir. Düşünün ki 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz, herkes bir damla suyu boşa akıtsa 85 milyon damla eder. Bunu bir anlık, bir günlük, bir yıllık hesap ettiğimizde ne kadar büyük rakamlara,miktarlara tekabül ettiği ortadadır.”

Vali Pehlivan sözlerinin devamında; “Dün Ankara’da Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın ev sahipliğinde Sayın İçişleri Bakanımızın da teşrifleriyle orman yangınlarıyla mücadele konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Mersin gibi %53’ü ormanlarla kaplı, %53’ünün de %57’si kolay tutuşabilen kızılçam ormanlarıyla kaplı bir vilayette yaşıyoruz. Yangın konusunda hassasiyetimiz çok üst düzeyde. Orman yangınlarıyla mücadelede de suyun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Nitekim 264 yangınla mücadele havuzumuz var. Bunların şu anda hepsi dolu ve sürekli dolu tutmamız gerekiyor muhtemel yangında buralardan faydalanılması için. ”

“Özellikle deniz, gölet, barajlardan uzak noktalarda orman varlığı su kaynakları için gereklidir. Orada nemin, buharlaşmanın ve yağmur ikliminin oluşmasına vesile olmaktadır ormanlar. Dolayısıyla konuya bir bütün olarak bakıyoruz. Bir yandan ormanlarımızı korumak, orada yangın gibi olumsuzlukların çıkmasını önlemek, bir yandan su kaynaklarımızı korumak ve etkin, verimli ve tasarruflu şekilde kullanmak, bir yandan bu alandaki yatırımları birebir takip etmek ve bulunduğu yerin yapısına uygun şekilde şekillenmesini ve hayata geçmesini sağlamak bunun için gerekli takipleri sürdürmek, bir de süreci sürekli gözden geçirmek, gelişmelere göre atılacak yeni adımları tespit etmek ve bu doğrultuda hareket etmek gibi birçok boyut olan bir konudur üzerinde düşünüp çalışmalar yürütmekte olduğumuz. Bu kurul toplantımız vesilesiyle muhtelif kararlar alacağız ve sahada bunların takibini gerçekleştireceğiz. Toplantımızın hayırlara, başarılı neticelere vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Gen. Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık da bir konuşma yaptı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mevcut su tüketim alışkanlıkları, su kaynaklarının durumu, suyun arıtılması ve dağıtımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Gelecek dönemde uygulanacak projeler ve politikalar değerlendirildi,kararlar alındı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının,meslek kuruluşlarının,STK’ların temsilcileri katıldı.