SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KADIN OLMAK

Sağlık sektöründe kadın olmak konu başlığımız olsada tarihçesiyle beraber yazmaya
çalışacağım.
Mitolojiden başlayıp günümüze kadar, kabaca bir rol ayrımı yapacak olursak, karşımıza
iki temel özellik ortaya çıkacaktır. Bu iki temel fark ‘eril’ ve ‘dişil’ kavramları üzerinden
‘kadın’ ve ‘erkek’e atfedilmiş özelliklerdir.
Eril ilk çağlardan bu yana gücü temsil eden karakteristikleri bünyesinde barındırırken,
dişil daha ziyade erilden arta kalan zayıflıkları ve aczi taşımakla vazifelidir. Örneğin,
Savaş Tanrısı Ares bir erkektir yani eril bir objedir; ‘’gücü”, ‘’görkemi”, ‘’acımasızlığı”
temsil eder. Oysa aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit; cilveli, ‘’gönül alıcı”, ‘’sevgiyi”,
‘’sevişmeyi bilen” ve ‘’zarafeti temsil eden” gibi dişil ile özdeşleştirilen
karakteristiklerdir.
Güç erkeği temsil ederken, zayıflık kadına atfedilir; günümüzde kadın erkeğinin
arkasında bu özellikleri yüzünden durmaktadır. Eğer ağlıyorsa bir insan ‘’kadın gibi”
olmakla ‘’suçlanır.” Oysa bir kadın istediğini elde etmek için çabalıyorsa ‘’erkek gibi
kadın” olur toplumun gözünde. Hem bir yandan ‘’erkek gibi kadınlar” övgü toplarken
çevrelerinden ‘’kadın gibi erkekler” dışlanıp, kovulurlar toplum tarafından. Özetle bir
erkeğin kadın gibi görünüp hissetmesi utanılacak bir davranışken, bir kadının erkek gibi
davranması alkış toplamaktadır. Tüm bu çelişkilerin temelinde yatan ise daha önce
bahsettiğimiz yüzyıllardır süregelen eril ve dişil kavramlara atfedilen toplumsal cinsiyet
rolleridir. Terbiyeli durur ve istenileni yaparsa, statükoyu belirleyen eril tarafından
hediyesi verilecektir.
Kadın olmak zor zanaat görüldüğü üzere! toplum tarafından dayatılan bu rolleri
benimsedikçe de zorlaşmaya devam edecek.
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasının, uluslararası düzeyde kabul gören
bir hal alması 1970’lere rastlasa da, bu tarihe kaynaklık eden olay ABD’nin New York
kentindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçi kadınlar, daha iyi çalışma koşulları,
emeklerinin karşılığında hak ettikleri ücret ve daha iyi yaşam için mücadele
vermekteydi. En sonunda, 8 Mart 1908 günü, haklarını alabilmek için son çare olarak
greve giderler. Ancak greve giden kadınlar fabrika binasına kilitlenirler. Ancak
beklenmedik bir şey olur ve fabrika yanmaya başlar. Ne yazık ki yangından fabrikada
bulunan kadın işçilerden çok azı kaçabilir ve 129 kadın işçi yanarak ölür. Bu talihsiz
olayın yaşanmasının ardından, 1910 yılında Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı
Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Almanya Sosyal Demokrat
Partisi önderlerinden  Clara Zetkin , 8 Mart 1857’de tekstil fabrikası yangınında ölen
kadın işçiler anısına 8 Mart’ın ‘’Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması önerisini getirdi
ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
Türkiye’de ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü”
olarak kutlanmaya başlandı.

Sağlık sektörü, tarihsel olarak kadınların çoğunlukta olduğu bir sektör olmanın
yanı sıra giderek daha fazla feminize olan bir sektördür. Sağlık hizmetlerinde ve tedavi
hizmetinin yoğunlukta olduğu hastane hizmetlerinde kadınlar ezici bir çoğunluktadır.
Kadınlar açısından zorluğu bulunmaktadır. Kadınlar sağlık sektörünün baş tacıdır.
Kadınlar empati yeteneği yüksek ve hastalarıyla dertlenebilen bir yapıdalar. Bu
durumun getirdiği stresin yanı sıra uzun çalışma saatleri, kadınlar açısından sağlık
sektörü zor bir sektör olarak kabul edilebilir.
Sağlık hizmeti kesintisiz, yirmi dört saat yerine getirilmesi gereken bir hizmet
olması özelliği nedeniyle düzensiz çalışma biçimlerinin uygulanmasına ortam
hazırlamaktadır. Nöbet usulü ve icapçılık  gibi esnek çalışma biçimlerinin yanı sıra kısmi
süreli çalışmayı da zorunlu kılmaktadır. Diğer özellik, psikolojik açmaz olarak
tanımlanabilecek bir durumdur.
Sağlık hizmet alanı, yoğun stres yaşayan bireylere hizmet verilmesini
kapsamaktadır. Hasta kişilere yardım etmeyi gerekli kılan bir psikolojik ve mesleki
faaliyet ile karakterize edilen sağlık bakım hizmeti çalışanları stresli durumlarla çok sık
karışılabilmektedir. Bu nedenle sektör çalışanlarının diğer iş ortamlarından daha fazla
stres yaşadıkları söylenebilir.
Kadın olmak zor zanaat hele sağlık sektöründe çalışan kadın olmak dahada zor
bir zanaat daha çok fedakarlık gerektiriyor.
Sağlık sektörünün melekleri, iyiki varsınız iyiki çoğunluksunuz sağlık sektörü
sizinle daha güzel ve daha anlamlı. Hastalarınız daha şanslı.
Sağlık sektöründe çalışan kadınlar başta olmak üzere bütün emekçi kadınların 8
Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun.