DEPREMİN SOSYOLOJİK BOYUTU

Memleketimiz büyük bir felaket yaşadı. Peki sonra ne olacak? Deprem psikolojik yıkıntıların yanında sosyolojik bir yıkıma da neden oldu. Bir çoğu işini kaybetti. Akrabalık bağları koptu. Konteynerlerde aylarca kalmak zorunda kalacaklar. Bu durum sosyal çatışmalara da neden olabilir. Toplumsal tahribat nedeniyle sosyolojik bir sorun oluşturur. Depremin her şeyden önce sosyolojik bir olay olduğunu unutmayalım. Peki neler yapılabilir? Türk toplumu bütünleşmiş bir durumda . DURKHEİM’in bir sözü vardır; Afet zamanlarında insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularının çarpan etkisiyle yükseldiğini ortaya koymuştur. Acılar ister istemez insanları birleştirir, dayanışma ruhunu arttırır. Afetler yalnızca bireylerin psikolojilerini etkilemekle kalamaz , toplumdaki mevcut düzenin değişmesinde de önemli rol oynar ve sosyolojik açıdan da önem atfeder. Öncelikle tolum düzeninin sağlanması, ailelerin korunmaya alınması, zarar gören bireylerin sağlıklı olarak yaşamlarına devam etmesi için gerekli ekonomik ,sosyal ve sağlık desteklerinin sağlanması. Deprem sonrası oluşabilecek sosyal krizlerin önüne geçilmesi ve gelecek için hazırlık yapılması gerekmektedir. Deprem sonrası önemli sorunlardan bazıları ise eğitim, sağlık, uyku düzeni bozuklukları ve bazı hastalıkların da  görülebileceği unutulmamalıdır. Her şeyden önce deprem gerçeğini toplum olarak unutmamalı ve acıların ihtiyaçların devam ettiği. Unutmayalım unutturmayalım…

Sosyolog Yazar Yeliz ÖZALP