AKDENİZ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

 • Akdeniz Belediye Meclisi, Şubat ayı birinci birleşim birinci oturumunu, Mustafa Gültak Başkanlığı’nda,
  belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Yoklama ve bir önceki birleşim tutanak özetinin okunması
  ile başlayan toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü, ardından da Meclis’e sunulan önergeler
  okundu.
  Akdeniz Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden gelen, Çay Mahallesi’nde TOKİ Başkanlığı ile
  2989 Sayılı Toplu Konut Kanunu; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nu ile 6306 Sayılı kanun kapsamında,
  kentsel dönüşüm çalışmalarında hazırlanacak protokolleri imzalamaya yönelik Başkan Gültak’a yetki
  verilmesini içeren önerge okunup, gündeme alınması kabul edildi. Sonrasında, Karaduvar
  Mahallesi’nde kurulması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili önergenin de gündeme alınması kabul
  edildi.
  Umuda Yolculuk Projesi ile onkoloji hastalarına maddi-manevi destek
  Önergelerin kabulünden sonra Meclisin ilk gündem maddesinde yer alan “Akdeniz’de Umuda Yolculuk
  Projesi” görüşüldü. Proje; Akdeniz sınırlarında ikamet eden, sosyo-ekonomik durum açısından
  dezavantajlı onkoloji hastaları ile yakınlarına yönelik olarak; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
  personelince, sosyal yardım ve hizmet, psiko-onkolojik destek, manevi rehberlik ve sosyo-eğitsel
  faaliyet hizmetleri verilmesini içeriyor. Mecliste; proje kapsamında Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile
  protokol imzalama konusunda Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif oybirliğiyle komisyonlara
  havale edildi.
  Hasta ve yakınlarının ulaşımı için servis görevlendirilecek
  Proje hakkında değerlendirme yapan Başkan Gültak; “Onkoloji hastaları hayatta kalma mücadelesi
  veriyor. Bu mücadele sırasında maalesef yeterince psikolojik destek alamayabiliyorlar. Ayrıca
  ailelerinin de çeşitli sıkıntıları olabiliyor. Yine onkoloji hastaları, belli dönemlerde kemoterapiye
  gitmek zorundalar. Tabi hastaneye gidiş-gelişlerinde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Kendi bölgemizde,
  imkânlarımız dâhilinde 1 veya 2 servis ile hastalar ve yakınlarını hastanelere taşıyabiliriz. Bu proje
  sayesinde Mersin ve Türkiye’de farkındalık yaratmak istiyoruz. Belediyemizde bir uzman var. Mersin
  Üniversitesi ile de protokol imzalayıp, online psikolojik destek vermek amacıyla geçici görevle bir
  psikolog daha aldık. Bu proje, toplum sağlığı ve kamuyu ilgilendiren önemli bir projedir” diye konuştu.
  “Karaduvar Limanı’nın potansiyeli arttırılacak”
  Mecliste, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge
  Müdürlüğü’nce hazırlanan “Karaduvar Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve
  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne esas kurum görüşünün hazırlanması ile ilgili teklif
  de görüşüldü. Karaduvar Limanı’nın büyütülmesi, güçlendirilmesine ve düzenlenmesine ilişkin olarak
  Bakanlığın kurumdan görüş istemesiyle ilgili gündem maddesi de ilgili komisyonlara oybirliğiyle sevk
  edildi.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Gültak; “Bakanlık tarafından, Karaduvar Limanı’nda
yapılacak değişiklik ve yeniliklerle daha büyük gemiler artık limana yanaşabilecek. Şu anki potansiyeli
arttırılmış olacak. Limanın alanı büyümüyor ancak işlevselliği değişeceği için kapasitesi arttırılıyor.
Ayrıca Çamlıbel Marina ile ilgili etüt proje de bitti, denizaltı çalışmaları ise devam ediyor. Denizaltı
çalışmaları bittiğinde konu Meclisimize gelecek. Bizden yetki isteyecekler. Profesyonel balıkçıların

barınabileceği alanlar da var. Dolayısıyla balıkçı arkadaşlarımızın büyük bir sorunu olmayacaktır”
şeklinde konuştu.
Meclis’te; 16/10/2020 tarihli 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7254 Sayılı
Yasanın 10. Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na eklenen ek maddeye göre, kanun
maddesinde yer alan özellikleri taşıyan ilçe sınırlarındaki mahalle ve yerleşim yerlerinin tespit
edilerek, ‘kırsal mahallelerin’ tanımlanmasıyla ilgili teklif de ilgili komisyonlara oybirliğiyle havale
edildi.
TOKİ projelerinde vatandaşlarla görüşme için Başkan Gültak’a yetki verildi
Çay Mahallesi’nde, TOKİ tarafından yapılan toplu konutların, yüklenici firma tarafından Haziran
ayında teslim edileceğinin planlandığını belirten Başkan Gültak, “Gerekli yasal çalışmaların yapılıp,
vatandaşlarımızla görüşülmesi için hazırlık yapılması gerekiyor. Bununla ilgili yetki almamız
gerekiyor. Komisyonlarda tartışırsınız. Yasal bir prosedür. Şubat sonu veya Mart 15 gibi Çay Mahalleli
vatandaşlarımızla görüşüp ortak zeminde buluşmaya çalışacağız. Hep söylediğim üzere, bu konutlar
mahallesi sakinleri için yapıldı. Barış ve Bahçe mahallerimizde de yüzde 60’ın üzerinde anlaşma
sağlanıp imzalar atıldı. Bakanlık ile görüşmelerden sonra buralarda da çalışmalar hızla başlayacak. Bir
buçuk yıl önce kimse imzalamamıştı. Fakat şartları daha verimli hale getirince vatandaşımız büyük
rağbet gösterdi. Orada 450 konutun yapılacağı, camisi ve kültür merkezinin, semt pazarının olacağı
güzel bir proje ortaya çıkacak ve kent merkezimiz daha konforlu bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.
“Polipropilen tesisi ile ilgili görüş ve kararımız bellidir”
Meclis üyelerinin, Karaduvar’da yapılması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili açıklamaları üzerine
söz alan Başkan Gültak, “Bakanlık bize başvurduğunda, idaremizin ÇED raporu ile ilgili bir yetkisi
vardı. İdare olarak da bu yetkimizi kullanıp ‘olumlu’ bir rapor vermedik. Bu noktada Büyükşehir
Belediyesi ile paralel hareket ettik. Bu konudaki fikrimi çok kez söyledim, sivil toplum örgütleri ile
görüştüm. Uzmanlar ve STK temsilcilerini Sayın Bakanımız ile de görüştürdüm. Bakanımız tarafından
bilimsel ve detaylı bir rapor istendi. Biz de bu konuda onlara destek oluyoruz. Çünkü amacımız üzüm
yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil. Akdeniz Belediyesi idaresinin görüşü ve kararı da bellidir” diye
konuştu.
“Mersin’in ikinci etap imar planı, Tarım Bakanlığı’nca imzalandı”
Mersinlilere bir müjde daha veren Başkanı Gültak; “Mersin’in, ikinci etap imar planı konusu Tarım
Bakanımız tarafından imzalandı ve yazı Mersin Tarım İl Müdürlüğü’ne ulaştı. Yazı, büyük ihtimalle bu
hafta içi Büyükşehir Belediyesi’ne de ulaşır. Tabi ki Sayın Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere,
Tarım Bakanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 yıldır Mersin için bir sorun
ve sıkıntıydı bu konu. Özellikle Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerini ilgilendiren bir plandır. Sanayi,
turizm ve lojistik alanları kapsayan bir imar düzenlemesi. Bakanlığımızca imzalanıp yaklaşık 2 bin
hektarlık alana izin verildi. Dolayısıyla birçok tarım arazisi korunmuş oldu” dedi. Akdeniz Belediye
Meclisi’nin bir sonraki toplantısı; 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 10:00’da konferans salonunda
yapılacak.